Ak stojíte pred náročnou situáciou:

Ak stojíte pred náročnou situáciou:

Žiadate o bankový úver

ktorý musíte splácať v ďalších rokoch

Plánujete investíciu

ktorá vyčerpá Vaše finančné prostriedky

Čelíte recesii

a obávate sa poklesu príjmov z predaja

Rýchlo rastiete

a musíte neustále financovať nové aktivity a objednávky

pomôžeme Vašej firme identifikovať dostupné finančné zdroje a opatrenia potrebné na jej zvládnutie.

FinWiz – finančný záťažový model

FinWiz – finančný záťažový model

Flexibilný nástroj v MS Excel určený pre malé a stredné firmy, ktorý umožňuje modelovať cash flow pri rôznych scenároch budúceho vývoja a v predstihu sa na ne pripraviť

Nástroj pre rozhodovanie

v dôležitých momentoch podnikania

Prispôsobený na mieru

podľa potrieb Vašej firmy

Jednoduchý a prehľadný

bez zbytočných detailov

Rýchlo dostupný

v priebehu niekoľkých dní od obdržania podkladov

100% hodnota za peniaze

cena závislá od Vašej spokojnosti

FinWiz je komplexná služba: Analýza + Model na mieru + Odporúčania a hľadanie riešení + Dlhodobé poradenstvo

Demo prezentácia

CFO Advisory – Demo prezentácia

FinWiz Vám umožní modelovať dopady Vašich rozhodnutí alebo dôsledky vývoja na trhu na cash flow a ziskovosť Vašej firmy. Model vždy prispôsobíme Vašim požiadavkám, aby ste mohli modelovať vlastné scenáre a meniť parametre, ktoré si sami určíte.

FinWiz Vám umožní modelovať dopady Vašich rozhodnutí alebo dôsledky vývoja na trhu na cash flow a ziskovosť Vašej firmy.

Model vždy prispôsobíme Vašim požiadavkám, aby ste mohli modelovať vlastné scenáre a meniť parametre, ktoré si sami určíte.

Model je na mesačnej alebo ročnej báze.

Ako funguje

Ako funguje

Ako funguje

Pochopenie Vášho biznisu

Na úvodnom stretnutí zadefinujeme kľúčové parametre ovplyvňujúce finančnú výkonnosť Vašej firmy

Vytvorenie základného scenára

Na základe obdržaných podkladov pripravíme finančný model pre Váš existujúci biznis plán

Definovanie záťažových scenárov

Do modelu zakomponujeme záťažové parametre  – napr. pokles dopytu alebo rast cien vstupov

Hľadanie riešení

Identifikujeme problémové oblasti a spoločne hľadáme dostupné opatrenia

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

  • Dodávame komplexnú službu: analýza Vašej situácie + modelovanie scenárov + spoločné hľadanie riešení + dlhodobá podpora a poradenstvo
  • Model (dodávaný v MS Excel) je na ročnej alebo mesačnej báze a prispôsobujeme ho podľa individuálnych požiadaviek klienta, ktoré spoločne zadefinujeme na úvodnom stretnutí 
  • Vychádzame z historických finančných výkazov a ďalších informácií (objemy predaja, štruktúra nákladov atď.), z ktorých pripravíme funkčný finančný model
  • Sami si zadefinujete, ktoré parametre chcete modelovať (napr. objemy, ceny, kapacity, splatnosť faktúr a pod.), a kedykoľvek je možné ich zmeniť alebo doplniť
  • Plánovanie výsledovky, súvahy, cash flow a základných prevádzkových KPI umožňuje modelovať všetky dôležité finančné a prevádzkové ukazovatele
  • Výsledky záťažových scenárov Vám odprezentujeme a spoločne s Vami budeme hľadať riešenia problémových oblastí
  • Do používania modelu Vás zaučíme a zabezpečíme priebežnú podporu a poradenstvo po dodaní
  • Model zostáva vo Vašom vlastníctve a dá sa v budúcnosti ľahko prispôsobiť pre iné situácie, napr. testovať na ňom biznis plány  
  • V rozšírenej verzii môžeme doplniť porovnávanie so skutočnosťou alebo plánovanie cash flow na týždennej báze
  • Zmluvne ošetrená ochrana Vašich dôverných informácií samozrejmosťou