Iné služby

Iné služby

 • Finančné modelovanie: investície, akvizície, reštrukturalizácie, biznis plány
 • Finančná hĺbková previerka pri predaji podnikov
 • Nastavenie finančných procesov vo firme:
  • KPI, reporting a manažérske výkazy
  • Plánovanie a rozpočtovanie
  • Nákladové kalkulácie a cenotvorba
  • Riadenie a plánovanie cash flow
  • Riadenie pohľadávok a pracovného kapitálu